mijn-jts-logo
Jumpteam logo

Sign up form new members [under construction]

Welkom bij Jumpteam, leuk dat je lid wil worden! Wij zijn een vereniging voor en door surfers. Je kunt je hieronder aanmelden als aspirant lid van Jumpteam Scheveningen. Je inschrijving kan pas voltooid worden nadat je het formulier hebt ingevuld en de betaling met iDEAL hebt gedaan.

Het bestuur zal je inschrijving evalueren en binnen twee weken afwijzen of goedkeuren. Bij een afwijzing wordt je betaling teruggestort op je rekening. Voor verdere toelichtingen kan je eventueel door de ledenadministratie of een bestuurslid benaderd worden (telefonisch of afspreken bij Jumpteam).

TARIEVEN 2021 (Let op! je betaalt altijd per kalenderjaar)
- € 95 voor een volwassenlidmaatschap (vanaf 18 jaar)
- € 50 euro voor een jeugdlidmaatschap (vanaf 12 jaar)
- € 195 voor een gezinslidmaatschap (kinderen tot 12 jaar)
per 1 november 2021 geldt een korting van 50% voor het resterende lidmaatschap voor het kalenderjaar 2021.

Er is ook een tijdelijk lidmaatschap:
- € 95 voor een tijdelijke lidmaatschap (geldt voor 6 maanden ongeacht de startdatum)

Lees op de website jumpteam.nl/locker-en-surfboard-stalling hoe je in aanmerking kunt komen voor een locker of stallingsplaats, voor het opbergen van je surfspullen.

 

Algemeen

 

Contact privé

Stuur een foto mee voor het Smoelenboek en de kassa in de kantine. Zorg ervoor dat je gezicht goed te herkennen is. Mail deze naar: leden@jumpteam.nl

Adres


 

Lidmaatschap

Bij keuze gezinslidmaatschap graag de partner en kind(eren) (tot 12 jaar) apart aanmelden.
Kinderen vanaf 12 jaar krijgen automatisch een jeugdlidmaatschap.
Vanaf 18 jaar wordt het lidmaatschap een volwassen lidmaatschap.

 

Om lid te zijn van Jumpteam moet je ten minste één van onderstaande sporten beoefenen. Je moet ook in het bezit zijn van je eigen materiaal.
Geef aan welke sport(en) je beoefent en welk materiaal je bezit.

 

Overige

Vertel in het kort wie je bent, hoe lang en hoe fanatiek je je sport beoefent. Geef ook aan wat je motivatie is om lid te worden bij Jumpteam (maximaal 200 woorden).

 

 


Security code Security code