mijn-jts-logo
Jumpteam logo

Aanmeldformulier nieuwe leden

For English, please click on the English flag above (under construction).

Welkom bij Jumpteam, leuk dat je lid wil worden! Wij zijn een vereniging voor en door surfers. Je kunt je hieronder aanmelden als aspirant lid van Jumpteam Scheveningen. Je inschrijving kan pas voltooid worden nadat je het formulier hebt ingevuld en de betaling met iDEAL hebt gedaan.

Het bestuur zal je inschrijving evalueren en binnen twee weken afwijzen of goedkeuren. Bij een afwijzing wordt je betaling teruggestort op je rekening. Voor verdere toelichtingen kan je eventueel door de ledenadministratie of een bestuurslid benaderd worden (telefonisch of afspreken bij Jumpteam).

TARIEVEN 2023
- € 100 voor een volwassenlidmaatschap (vanaf 18 jaar)
- € 52 euro voor een jeugdlidmaatschap (vanaf 12 jaar)
- € 205 voor een gezinslidmaatschap (kinderen tot 12 jaar)
Per 1 oktober geldt een korting van 50% voor het resterende lidmaatschap voor het kalenderjaar.

Let op! je betaalt altijd per kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggingen en wijzigingen dienen vóór 1 december te worden doorgegeven per e-mail aan: nedel.[antispam].@jumpteam.nl.

Er is ook een tijdelijk lidmaatschap:
- € 100 voor een tijdelijke lidmaatschap (geldt voor 6 maanden ongeacht de startdatum)

Lees op de website jumpteam.nl/locker-en-surfboard-stalling hoe je in aanmerking kunt komen voor een locker of stallingsplaats, voor het opbergen van je surfspullen.

Algemeen

Stuur een foto mee voor het Smoelenboek en de kassa in de kantine. Zorg ervoor dat je gezicht goed te herkennen is. Upload hem direct of mail deze naar: leden@jumpteam.nl 

Lidmaatschap

Gezinslidmaatschap:
Bij keuze gezinslidmaatschap graag de partner apart aanmelden. Kind(eren) tot 12 jaar kunnen hieronder worden aangegeven

Jeugdlidmaatschap:
Kinderen vanaf 12 jaar krijgen automatisch een jeugdlidmaatschap.

Volwassenlidmaatschap:
Vanaf 18 jaar wordt het lidmaatschap een volwassen lidmaatschap.

Bij gezinslidmaatschap, geef hieronder de kinderen jonger dan 12 jaar op. Foto's van de kinderen dienen per e-mail te worden toegestuurd: leden@jumpteam.nl.

 


 

Om lid te zijn van Jumpteam moet je ten minste één van onderstaande sporten beoefenen. Je moet ook in het bezit zijn van je eigen materiaal.
Geef aan welke sport(en) je beoefent en welk materiaal je bezit.


 

Automatische incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Jumpteam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Bij inschrijving dient er met iDeal betaald te worden.

Overige

Vertel in het kort wie je bent, hoe lang en hoe fanatiek je je sport beoefent. Geef ook aan wat je motivatie is om lid te worden bij Jumpteam (maximaal 200 woorden).


Security code Security code